Produk Kami

 

 

KOTAK JAJANAN
KOTAK JAJANAN
Rp 625

KOTAK NASI AYAM
KOTAK NASI AYAM
Rp 750

BOX MUG
BOX MUG
Rp 1.500

BOX 15425
BOX 15425
Rp 3.500

TAS KAIN BLACU
TAS KAIN BLACU
Rp 10.000

As 13
As 13
Rp 3.850

As 02
As 02
Rp 3.850

As bunga 02
As bunga 02
Rp 3.850

As 06
As 06
Rp 3.850

As 09
As 09
Rp 3.850

301240
301240
Rp 4.250

HB 3040
HB 3040
Rp 2.750

OF 2026
OF 2026
Rp 1.100

HB 35338
HB 35338
Rp 2.500

OF 2535
OF 2535
Rp 2.000

Kardus E (29x11x16)cm
Kardus E (29x11x16)cm
Rp 3.000

Kotak Mika 6/G2 (31x5x21,5)cm
Kotak Mika 6/G2 (31x5x21,5)cm
Rp 4.000

Tas Snack Motif Batik (klik gambar)
Tas Snack Motif Batik (klik gambar)
Rp 3.000

Ap2 Batik G1 (17x7x25)cm
Ap2 Batik G1 (17x7x25)cm
Rp 2.000

Taskertas Asr2, 3 dan 5 (28x10x35,5)cm
Taskertas Asr2, 3 dan 5 (28x10x35,5)cm
Rp 1.750

Ap3+G6 (24x9x30)cm
Ap3+G6 (24x9x30)cm
Rp 2.500

Ap3+G6 (24x9x30)cm
Ap3+G6 (24x9x30)cm
Rp 2.500

AP2 Batik (17,5×9,5×22,5)cm
AP2 Batik (17,5×9,5×22,5)cm
Rp 2.500

Tas Laminasi Besar G2 (37x13x45)cm
Tas Laminasi Besar G2 (37x13x45)cm
Rp 7.000

Tas Pond TTP Besar Laminasi (32x12x43)cm
Tas Pond TTP Besar Laminasi (32x12x43)cm
Rp 6.500

Tas Pond TTP sedang G1 (24,5x12x31)cm
Tas Pond TTP sedang G1 (24,5x12x31)cm
Rp 4.500

Ap3L Polkadot Bunga (22x9x25)cm
Ap3L Polkadot Bunga (22x9x25)cm
Rp 2.500

Ap 5 Blueberry (28x10x35)cm
Ap 5 Blueberry (28x10x35)cm
Rp 3.250

Ap2T Phijau dan Pbiru (17x7x25)cm
Ap2T Phijau dan Pbiru (17x7x25)cm
Rp 2.000

Ap2T Pmerah dan Phitam (17x7x25)cm
Ap2T Pmerah dan Phitam (17x7x25)cm
Rp 2.000

Ap3+ Toska dan Pink (24x9x30)cm
Ap3+ Toska dan Pink (24x9x30)cm
Rp 2.750

Ap3+ Hijau dan Kuning (24x9x30)cm
Ap3+ Hijau dan Kuning (24x9x30)cm
Rp 2.750

AP3+ Polkadot garis (24x9x30)cm
AP3+ Polkadot garis (24x9x30)cm
Rp 2.750

Ap3 Batik Mawar (22x6x31)cm
Ap3 Batik Mawar (22x6x31)cm
Rp 2.500

AP 3T Polkadot (19x7x32)cm
AP 3T Polkadot (19x7x32)cm
Rp 2.500

Ap3 Motif Zebra (22x6x31)cm
Ap3 Motif Zebra (22x6x31)cm
Rp 2.500

ap 4 mawar (30x8x27,5)cm
ap 4 mawar (30x8x27,5)cm
Rp 2.750

Ap3L Motif S (22x9x25)cm
Ap3L Motif S (22x9x25)cm
Rp 2.500

Ap3+ Matahari (24x9x30)cm
Ap3+ Matahari (24x9x30)cm
Rp 2.750

AP 4 Merak (30x8x27,5)cm
AP 4 Merak (30x8x27,5)cm
Rp 3.000

Ap3+ Minthi (24x9x30)cm
Ap3+ Minthi (24x9x30)cm
Rp 2.750

AP 3T Polkadot kotak (18x8x32)cm
AP 3T Polkadot kotak (18x8x32)cm
Rp 2.500

Ap 5 bunga (28x10x35)cm
Ap 5 bunga (28x10x35)cm
Rp 3.250